ATBM3 Ashtray Round White Baltimore Scene

ATBM3 Ashtray Round White Baltimore Scene

Regular price

The collectible Baltimore scene ashtray makes a nice souvenir or gift.